Průvodce prodejem Vaší nemovitosti

Spokojenost a dlouhodobá věrnost našich zákazníků je základním pilířem naší práce. Níže uvádíme výčet garantovaných služeb, které poskytujeme standardně svým klientům:

1. Nezávazná konzultace

Pro zodpovězení Vašich dotazů týkajících se prodeje nemovitostí jsme připraveni na mobilním čísle: +420 603 827 749 od 09 - 21hod denně od Po do Ne

2. Náběr nemovitosti

Při náběru Vaší nemovitosti vyžadujte jasné a seriózní jednání. Naši profesionální makléři Vám rádi vysvětlí právní souvislosti a poskytnou Vám nezávaznou konzultaci ohledně prodeje nemovitosti. Osobní návštěvu makléře, který se prokáže plnou mocí opravňující jednat za společnost RD reality a zanechá Vám vizitku se svým kontaktem.

3. Návštěva do 24 hodin

Na základě telefonické domluvy Vás navštívíme do 24 hodin. Po prohlídce nemovitosti a prostudování dostupné dokumentace Vám poradíme, jak stanovit reálnou cenu a zároveň doporučíme efektivní strategii prodeje.

Stanovení správné prodejní ceny:

Nastavení správné ceny je nejdůležitější role našeho realitního makléře, protože tento faktor ovlivňuje rychlost prodeje i výši finální ceny.  Naše realitní kancelář má k dispozici různé nástroje, díky kterým můžeme  doporučit nabídkovou tržní cenu nemovitosti. Realitní makléř má reálné zkušenosti z trhu a ví, za jaké částky se obdobné nemovitosti v dané lokalitě prodaly v minulosti a prodávají. Dokáže z reakcí kupujících spolehlivě rozeznat, zda prodejní cena byla nastavena dobře, nebo je ji potřeba v čase upravit. Jeho doporučení Vám pomůže vyhnout se prodeji nemovitosti pod cenou, nebo naopak nekonečné čekání na zázračného kupce za  nereálnou cenu.

4. Zhotovení fotodokumentace a video prohlídky nemovitosti

Během prohlídky nemovitosti zajistíme digitální fotografie a video prohlídku interiéru a exteriéru Vaší nemovitosti. Pokud si však nepřejete fotografie Vaší nemovitosti zveřejňovat, takové přání plně respektujeme.

5. Podpis smlouvy o spolupráci při prodeji

Před zahájením prezentace prodávané nemovitosti se s klienty domluvíme na poskytnutí oprávnění k nabídce v  podobě podpisu smlouvy o spolupráci při prodeji. Většina poptávajících klientů dnes již oprávnění k nabídce nabízené nemovitosti vyžaduje, proto je podpis smlouvy dnes již neodmyslitelnou součástí všech úspěšných obchodů. Na podpisu smlouvy hned netrváme, můžete si nás vyzkoušet, a pokud budete spokojeni, můžeme ji následně podepsat.

6. Prezentace nemovitosti

Fotodokumentaci a video prohlídku umístíme na internetové servery, do realitního magazínu, do novin a někdy také na letáky a místní vývěsky. Vybrané nabídky dále zasíláme konkrétním zájemcům z naší elektronické databáze. Spolupracujeme také s většinou realitních makléřů působících v dané lokalitě a pravidelně si poskytujeme nabídku  prodejů a pronájmů nemovitostí a zároveň rozvíjíme síť doporučovatelů, kteří nemovitost doporučují čekajícím kupcům.

7. Prohlídka Vaší nemovitosti se zájemcem

Vážného zájemce nejprve seznámíme se všemi podrobnostmi o prodávané nemovitosti v realitní kanceláři a následně zorganizujeme vyhovující termín prohlídky. Sami, nebo s vaší účastí prezentujeme nemovitost zájemcům a snažíme se zodpovědět veškeré jejich dotazy. Zároveň zjistíme totožnost klienta, což vyžaduje Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který vstoupil v platnost k 1.9. 2008

8. Složení rezervační jistiny kupujícím

Zájem o koupi nebo pronájem nemovitosti z nabídky společnosti RD reality, je třeba potvrdit podpisem rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku. Teprve tímto okamžikem je nemovitost pro klienta - kupujícího rezervována (není dále nabízena a neuskutečňují se další prohlídky) a mohou následovat další kroky směřující k přípravě a uzavření smlouvy o převodu nebo nájemní smlouvy. Uzavření rezervační smlouvy se zájemcem o koupi nemovitosti je splněním závazku realitní kanceláře vůči prodávajícímu – zajištění skutečného zájmu zájemce.

Žádáme klienty, aby věnovali pozornost následujícímu závaznému postupu při uzavření rezervační smlouvy (a případné odchylky to oznámili společnosti RD reality):

  • Klient uzavírá (podepisuje) rezervační smlouvu pouze s makléřem, který je k tomuto kroku písemně zplnomocněn vedením společnosti RD reality.
  • Plná moc pro makléře k podpisu rezervační smlouvy musí být nedílně připojena k rezervační smlouvě
  • Přijetí rezervačního poplatku v hotovosti může provést pouze makléř, který je k tomuto úkonu výslovně zmocněn v textu plné moci. V té musí být v takovém případě obsažena následující věta  „Zmocněnec není oprávněn za společnost RD reality v souvislosti s jedním obchodním případem přijímat finanční částky vyšší než 100.000,- Kč“, přičemž výše rezervačního poplatku přijímaného v hotovosti realitním makléřem nesmí být vyšší, než limit výslovně uvedený v textu plné moci. Náhled plné moci je umístěný pod článkem.
  • Přijetí rezervačního poplatku v hotovosti potvrdí zástupce společnosti RD reality příjmovým dokladem, na kterém bude uveden otisk razítka a podpis zplnomocněného zástupce této společnosti
  • V případě, kdy je rezervační poplatek (nebo jeho část) hrazen bankovním převodem nebo skládán na účet, je jediné platné a správné číslo účtu společnosti RD reality -  2500169290/2010 vedeného u Fio banky, a.s. Skládání rezervačního poplatku na jiný účet nesmí být po zájemci vyžadováno, a pokud by k němu došlo, nemůže být považováno za splnění závazku uhrazení rezervačního poplatku.
  • Klient bude nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu rezervační smlouvy e-mailem vyrozuměn, že došlo k zaevidování rezervační smlouvy právním oddělením RD reality. RD reality žádá klienty, aby v případě, že neobdrží e-mailovou zprávu dle předcházející věty, kontaktovali společnost RD reality e-mailovou zprávou zaslanou na adresu info@rdreality.cz

* Pokud klient za tímto účelem uvede v rezervační smlouvě emailový kontakt
Náhled plné moci 1, Datum poslední změny: 11.12.2014


9. Příprava a podpis kupní smlouvy

Do 5 pracovních dnů po uhrazení rezervační jistiny a po zjištění všech údajů potřebných pro přípravu smlouvy o převodu připravíme ve spolupráci s právním oddělením návrhy smluvní dokumentace i se smlouvou o úschově  finančních prostředků s advokátní úschovou, kterou hradí naše kancelář. Smlouvy zašleme straně prodávající i straně kupující ke schválení. Po schválení obsahu kupní a úschovní smlouvy oběma stranami dochází k jejímu podpisu za účasti notáře.

10. Podání kupních smluv na Katastr nemovitostí

Zajistíme podání kupních smluv na příslušný Katastr nemovitostí do 24 hodin nebo dle podmínek uvedených v kupní smlouvě.

11. Výplata peněz prodávajícímu

Dle sjednaných podmínek v kupní smlouvě dochází k výplatě kupní ceny prodávajícímu.

12. Předání nemovitosti kupujícímu

Při předávání nemovitosti kupujícímu jsme přítomni s připraveným předávacím protokolem a žádostmi o přepis el., plynu, vody.

13. Vyplnění daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí

Prodávající je ze zákona povinen uhradit 4% daň z nabytí nemovitosti. K daňovému přiznání, které Vám v případě zájmu připravíme, je nutné doložit znalecký posudek k prodávané nemovitosti, který Vám můžeme taktéž zajistit.

Spolupracujeme

Advokátní služby se zaměřením na bytové, obchodní a občanské právo
JUDr. Zuzana Malaníková, Příkop 27/2a, 60200,Brno, Zábrdovice

Soudní znalec specializace odhady nemovitostí
Ing. Miloslava Bartušková, Jiránkova 479/54, 61800, Brno, Černovice

Inženýrské služby - štítky PENB
Ing. Jirsík Libor, Sadová 569, Modřice


Banky & spořitelny