Etický kodex

Etický kodex realitního makléře RD reality

 1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, vystupuje jako reprezentant této realitní kanceláře čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří a platnými právními normami České republiky.
 2. Realitní makléř jedná vždy v zájmu své společnosti a zároveň i ve prospěch klienta. Pokud by hrozilo poškození jedné strany na úkor strany druhé, makléř je povinen obchod neuzavřít.
 3. Makléř vždy jedná v souladu s dobrými mravy, právním řádem a etikou, vždy jedná v zájmu společnosti a v zájmu klientů, neuvede klienta v omyl, nezamlčí žádnou skutečnost týkající se obchodu, který sjednává tak, aby klienti a/či společnost neutrpěli jakoukoli újmu, zejména při prezentaci služeb společnosti a při nabídce nemovitostí uvádí pravdivé a úplné informace (zejména potom údaje o cenách a o odměně společnosti).
 4. Realitní makléř je povinen své klienty pravidelně a pravdivě informovat o stavu a průběhu jejich zakázky. Snahou makléře je zajistit maximální transparentnost probíhající obchodní transakce. Až do uzavření obchodního případu je klientovi k dispozici profesionální radou a pomocí.
 5. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 6. Realitní makléř pracuje s osobními a často i citlivými daty svých klientů. Proto je povinen jednat zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Musí zachovat absolutní diskrétnost nejen vůči přímým klientům, ale i třetím stranám dotčeným obchodní transakcí, a to i po ukončení obchodního případu.
 7. Makléř se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům realitního obchodu, je povinen jednat s klienty (i potencionálními) rovnoprávně, nestranně, bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, atp.
 8. Makléř nikdy nejedná tak, aby jeho činnost mohla být vykládána jako vyhledávání nebo požadování úplatků, nesjednaných a/či neetických provizí, plateb či jiných výhod a odměn, Makléř nesmí přímo či nepřímo vykonávat činnosti, které jsou nebo by mohly být v konkurenci k předmětu podnikání společnosti. Pro vlastní prospěch a potřebu si makléř nesmí přivlastnit či vyžádat žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek společnosti, spolupracovníků, klientů či obchodních partnerů.
 9. Realitní makléř nese významnou zodpovědnost za průběh a výsledek obchodování s realitami, proto neustále dbá o zvyšování svých profesních znalostí a dovedností.
 10. Realitní makléř se zasazuje o šíření dobrého jména společnosti, kterou zastupuje, ale i o zvýšení prestiže profese realitního makléře a obchodování s nemovitostmi vůbec.

Porušení etického kodexu a sankce

 1. Porušením tohoto etického kodexu se bude společnost zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
 2. Porušení tohoto etického kodexu je společností považováno za porušení smluvních ujednání a může vést až k vypovězení smlouvy o spolupráci mezi RD reality a realitním makléřem nebo obchodním partnerem.
 3. Pokud byla porušením etického kodexu způsobena škoda či poškozena dobrá pověst společnosti, má právo se společnost RD reality domáhat náhrady škody po osobě, která porušením etického kodexu škodu způsobila.

Spolupracujeme

Advokátní služby se zaměřením na bytové, obchodní a občanské právo
JUDr. Zuzana Malaníková, Příkop 27/2a, 60200,Brno, Zábrdovice

Soudní znalec specializace odhady nemovitostí
Ing. Miloslava Bartušková, Jiránkova 479/54, 61800, Brno, Černovice

Inženýrské služby - štítky PENB
Ing. Jirsík Libor, Sadová 569, Modřice


Banky & spořitelny